Back to Top

大塚茂吉

リチャード・ノトキン

Matsuda Gonroku (1896-1986)

Otsuka Mokichi (b.1956)

Richard Notkin (b.1948)

Otomaru Kōdō (1898-1997)

音丸耕堂

松田権六

その他の作家についてはお問い合わせください

Ishiguro Munemaro (1893-1968)

石黒宗麿

Iizuka Shōkansai (1919-2004)

飯塚小かん斎

Fukami Sueharu (b.1947)

深見陶治

Fujimoto Yoshimichi (1919-1992)

藤本能道

Bodil Manz (b.1943)

ボディル・マンツ

バーナード・リーチ

Akatsuka Jitoku (1871-1936)

赤塚自得

Akaji Yūsai (1906-0984)

赤地友哉

Terai Naoji (1912-1998)

寺井直次

Wouter Dam (b.1957)

ワウター・ダム

Tsuda Shinobu (1875-1946)

津田信夫

Suzuki Osamu (1926-2001)

鈴木治

Please contact us for further information.
Masumura Mashiki (1910-1996)

増村益城

Kawase Shinobu (b.1950)

川瀬忍

Katō Hajime (1925-2000)

加藤土師萌

Kakurezaki Ryuichi (b.1950)

隠﨑隆一

Kaneshige Tōyō (1896-1967)

金重陶陽

Iizuka Rōkansai (1890-1958)

飯塚琅かん斎

Bernand Leach (1887-1979)